fbpx

AOS Life Members

Name

Year

Loh Kai Woh

2014

Loh Soo Ann

2014

Djeng Shih Kien

2016

Yow Mimi

2016

Tan Hui Ling Vivien

2018

Kaan Sheung Kin

2021

Lee Yew Keong David

2022

A/P Kelvin Foong Weng Chiong


2023

Dr Ivan Lim Kuen Fui

2023